گروه تلگرام - تفریح و سرگرمی tag:http://tafrihosargarmiosargarmi.mihanblog.com 2020-04-09T17:40:01+01:00 mihanblog.com کریستین رونالدو 2016-01-28T11:36:47+01:00 2016-01-28T11:36:47+01:00 tag:http://tafrihosargarmiosargarmi.mihanblog.com/post/44 Hamed HC کریستین رونالدو به رفیقش هدیه عروسی یه جزیره تو یونان داده بعد من واسه عروسی رفیقم ۲۰تومن گذاشتم تو پاکت  خانوادم ۲ساله میگن تو قدر پولتو نمیدونی کریستین رونالدو به رفیقش هدیه عروسی یه جزیره تو یونان دادهبعد من واسه عروسی رفیقم ۲۰تومن گذاشتم تو پاکت
 خانوادم ۲ساله میگن تو قدر پولتو نمیدونی ]]>
ﮔﻮﺷﯿﻢ 2016-01-28T11:35:49+01:00 2016-01-28T11:35:49+01:00 tag:http://tafrihosargarmiosargarmi.mihanblog.com/post/43 Hamed HC ﺍﻧﻘﺪﯼ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺳﺖ  ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻧﻘﺪﯼ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺳﺖ 

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ
]]>
یه فامیل داریم 2016-01-28T11:35:10+01:00 2016-01-28T11:35:10+01:00 tag:http://tafrihosargarmiosargarmi.mihanblog.com/post/42 Hamed HC یه فامیل داریم اینقدر پیره که یه مدتی دست جمعی ریش گذاشتیم و مشکی میپوشیم بلکه تو رودروایسی بیفته بمیره یه فامیل داریم اینقدر پیره

که یه مدتی دست جمعی ریش گذاشتیم و مشکی میپوشیم

بلکه تو رودروایسی بیفته بمیره ]]>
انتخاب واحد 2016-01-28T11:34:19+01:00 2016-01-28T11:34:19+01:00 tag:http://tafrihosargarmiosargarmi.mihanblog.com/post/41 Hamed HC شنبه میخوام برم انتخاب واحد پیش مدیر گروه دست میندازم رو پیشخوان و میگم: همون همیشگی شنبه میخوام برم انتخاب واحد پیش مدیر گروه


دست میندازم رو پیشخوان و میگم:


همون همیشگی
]]>
خانوما 2016-01-28T10:45:46+01:00 2016-01-28T10:45:46+01:00 tag:http://tafrihosargarmiosargarmi.mihanblog.com/post/40 Hamed HC خانوما هرچى ….. با “وای فای” و با “وای بر” و با “وای مکس” و با “واتس آپ” کار کردین بسه دیگه… وقتشه با وایتکس کار کنیین آخه عید نزدیکه! وااااااااااااااای چی گفتم خانوما هرچى …..
با “وای فای”
و

با “وای بر”
و

با “وای مکس”
و

با “واتس آپ”


کار کردین بسه دیگه…


وقتشه
با وایتکس
کار کنیین
آخه عید نزدیکه!

وااااااااااااااای چی گفتم
]]>